DES Consult

Kvalificeret og kompetent rådgivning i forbindelse med IT strategi, projektledelse og analyse samt EU tilbudshåndtering
DES Consult har udført en lang række opgaver for såvel offentlige som private virksomheder.

Vi kan støtte i eksempelvis:

 • Udarbejdelse af virksomhedens IT-strategi enten som drivende kraft eller som sparringspartner
 • Gennemførelse af IT-sundhedscheck
 • Rådgivning ved anskaffelse af IT-udstyr og IT-systemer
 • Etablering eller omorganisering af IT-funktioner
 • Styring og deltagelse i projekter efter Prince2 metoden, herunder Navision og Axapta (Dynaimics NAV og AX) projekter
 • Kvalitetsgennemgang af IT-projektforløb

  Beslutninger om nye IT-anskaffelser, uanset om det er nye systemer eller nyt udstyr, er en vigtig forretningsbeslutning for virksomheden.

  I takt med anskaffelse af IT-systemer kan kravene vokse til intern support eller arbejde, som ikke er en del af virksomhedens kerneydelser. Hvis opgaverne i forbindelse med IT vokser, kan vi hjælpe med:

  Rådgivning i forbindelse med:
 • Vurdering af outsourcing
 • Etablering af IT-funktion
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende IT-anskaffelser

  Vi kan deltage i:
 • Vurdering af leverandører
 • Forhandling og opfølgning efter valg af leverandør

  Alle opgaver udføres i tæt samarbejde med kunden, så al erfaring og viden forbliver i virksomheden og kan genanvendes ved senere opgaver. Vi finder det af stor betydning, at kundens virksomhedskendskab indarbejdes i og at kunden føler ejerskab for det færdige produkt eller aftale.

  Opgaverne kan udføres hos kunden eller hos DES Consult.